Forse winststijging Zeehaven IJmuiden

Zeehaven IJmuiden heeft vorig jaar een nettowinst kunnen schrijven van 4,7 miljoen gulden. In 1993 werd netto 0,6 miljoen gulden verdiend. Het resultaat is in belangrijke mate beïnvloed door buitengewone baten uit grondverkopen van 4,2 miljoen gulden. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting bedroeg een half miljoen gulden, zo staat in het jaarverslag. Aan de houders van preferente aandelen wordt 6 procent dividend betaald.