Forse boete Herald Tribune in Singapore

SINGAPORE, 26 JULI. Het hooggerechtshof in Singapore heeft vanmorgen de Amerikaanse krant International Herald Tribune veroordeeld tot een boete van 950.000 Singapore dollar (ruim een miljoen gulden) wegens het beledigen van drie hoge politici in de stadstaat in Zuidoost-Azië. Het is de hoogste boete die ooit in Singapore in een dergelijke rechtszaak op grond van laster is opgelegd.

De drie Singaporese politici waren in een artikel dat op 2 augustus vorig jaar in de International Herald Tribune verscheen, beschuldigd van nepotisme en het bevoordelen van vrienden en verwanten.

Het hof bepaalde dat de premier van Singapore, Goh Chok Tong, 350.000 Singapore dollar (ruim 375.000 gulden) van de krant krijgt. Het overige deel van de schadevergoeding zal gedeeld worden door Lee Kuan Yew, die tussen 1965 en 1990 onafgebroken premier was van Singapore en nu minister van staat is, en diens zoon, vice-premier Lee Hsien Loong.

De schrijver van het gewraakte artikel, de Amerikaanse journalist Philip Bowring, had er in een commentaar in de krant op gezinspeeld dat de jonge Lee zijn huidige functie en al zijn voorgaande posten te danken heeft aan de invloed van zijn vader. Bowring refereerde aan “de strijd tussen de behoeften van de corporatieve staat en de belangen van de families die hem besturen.” De beschuldigingen werden geuit zonder dat daarbij de namen van de Singaporese politici werden genoemd.

De International Herald Tribune, die eigendom is van de New York Times en de Washington Post, had eerder een serie kritische artikelen aan Singapore gewijd. De krant bood na verschijning van het artikel van Bowring zijn verontschuldigingen aan op een prominente plaats in de krant en erkende verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van de artikelen.

De drie Singaporese politici hadden 1,3 miljoen Singapore dollar (ruim anderhalf miljoen gulden) geëist. De advocaat van de Amerikaanse krant, de Singaporees K. Shanmugam, had in zijn verdediging gevraagd om halvering van de geëiste boete en verwees daarbij onder andere naar de plaatsing van de excuses.

In 1990, toen Bowring hoofdredacteur was van het weekblad Far Eastern Economic Review, kreeg hij een boete van 230.000 Singapore dollar nadat hij in een artikel Lee als “een bedrieger en een leugenaar” had omschreven.

    • Max Christern