Consumentenbond: tarieven gemeente weer fors gestegen

ROTTERDAM, 26 JULI. Gemeentelijke tarieven voor riool, huisvuil en onroerende-zaakbelasting zijn het afgelopen jaar opnieuw aanzienlijk gestegen. Ook blijven de verschillen tussen gemeenten erg groot. Dit concludeert de Consumentenbond uit een onderzoek naar de tarieven van de 90 gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. Den Haag is hiervan de duurste: een door de bond gedefinieerd standaardgezin betaalt er 1475 gulden per jaar.

Een samenvatting van de resultaten is weergegeven in het augustusnummer van de Consumentengids. De bond beklaagt zich erover dat de gemeentelijke lasten steeds zwaarder drukken op het budget van burgers. Voor huurders bedroeg de gemiddelde stijging het afgelopen jaar tien procent. In sommige gemeenten was de stijging aanzienlijk groter.

Volgens de bond is de rioolheffing gemiddeld met ruim twaalf procent gestegen. Vorig jaar bedroeg de gemiddelde stijging tien procent. De rioolheffngen variëren sterk per gemeente. Er zijn gemeenten die deze heffing in het geheel niet kennen. Zij betalen het onderhoud aan en de vervanging van riolen uit de algemene middelen. Zoetermeer, Lelystad en Amersfoort zijn de grootste gemeenten zonder rioolheffing, aldus de tabel in de Consumentengids. Naaldwijk is met 294 gulden per huishouden per jaar de duurste van de 190 onderzochte gemeenten.

De heffing voor reinigingsrechten, ook wel afvalstoffenheffing genoemd, is het afgelopen jaar eveneens met gemiddeld ruim twaalf procent gestegen. Er zijn gemeenten die deze heffing meer dan verdubbeld hebben, zoals Haarlem (62 procent stijging), Eindhoven en Apeldoorn. Apeldoorn heeft daarmee meteen het hoogste tarief van de onderzochte gemeenten: 521 gulden per jaar. Voor alleenwonenden geldt een lager tarief. In Voorschoten betalen kleine en grote huishoudens 517 gulden per jaar. Het laagste reinigingsrecht heeft Spijkenisse: 170 gulden per jaar.

Een van de oorzaken voor het zo uiteenlopen van de tarieven voor het reinigingsrecht is dat de diensten die de gemeenten aanbieden van plaats tot plaats verschillen. Zo is gescheiden inzamelen van afval duurder dan het ophalen van gewone zakken.

Steeds meer gemeenten hanteren een apart, lager, tarief voor eenpersoonshuishoudens bij de afvalstoffenheffing. Dit jaar zijn dat er 93 van de onderzochte 190; vorig jaar waren dat er nog 72 van de 185. Elf gemeenten kennen ook voor de rioolheffing een apart tarief voor eenpersoonshuishoudens.

Om de onroerende-zaakbelasting van de gemeenten te vergelijken is de Consumentenbond uitgegaan van een woning met een voor deze belasting vastgestelde waarde van 150.000 gulden. In sommige gemeenten heeft men voor dit bedrag een kast van een huis, in een ander een schamele etage. Deze belasting is gesplitst in een deel voor bewoners en een deel voor eigenaren. Eigenaar-bewoners betalen beide.

Voor huurders is Spijkenisse in dit opzicht het duurst (456 gulden per jaar), gevolgd door Leeuwarden en Lelystad. Putten is met 71 gulden het goedkoopst. Eigenaar-bewoners zijn het duurst uit in Leeuwarden (921 gulden).

Volgens het onderzoek van de bond lopen ook andere gemeentelijke tarieven, zoals voor het houden van een hond of het aanvragen van een paspoort sterk uiteen. Rotterdam heeft de hoogste hondenbelasting: 178 gulden voor de eerste hond en 282 voor de tweede. Dertien van de onderzochte gemeenten heffen in het geheel geen hondenbelasting.