Bond van architecten: 'Boycot opdracht voor politie in Zeeland'

AMSTERDAM, 26 JULI. De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) adviseert zijn leden niet mee te dingen naar de opdracht voor nieuwe huisvesting van de politie Zeeland. Het bedrag van 12,5 miljoen gulden dat voor de nieuwbouw en renovatie beschikbaar is, is volgens de bond te laag. Ook is het programma van eisen te vaag. De politie Zeeland heeft volgens de BNA geen enkel begrip getoond voor de bezwaren van de BNA.

“Wij hebben een ander beeld van de situatie”, luidt de reactie van een woordvoerder van de politie. Een extern adviseur, het architectenbureau Leesberg uit Helmond bevestigt dat beeld volgens hem. Ook een ander architectenbureau dat een second opinion gaf, achtte het project financieel haalbaar.

Architectenbureaus kunnen voor 31 juli meedingen naar de opdracht voor nieuwe huisvesting en renovatie in Goes, Terneuzen, Hulst, Zierikzee en Oostburg. Het gaat daarbij om bureaus met een totale vloeroppervlakte van bijna 11.000 vierkante meter. De politie in Zeeland had 133 architectenbureaus uitgenodigd aan de selectieprocedure deel te nemen. Volgens de politiewoordvoerder hebben inmiddels 35 bureaus één of meer offertes uitgebracht.

Begin juli raakte de BNA overspoeld door reacties van leden met het verzoek contact op te nemen met de politie in Zeeland. Ze hebben kritiek op de bouwkosten die niet stroken met de realiteit, vooral als het gaat om cellencomplexen. De bond vreest dat de kosten hoger worden, waardoor de culturele kwaliteit van de gebouwen onder druk zal komen.

Ook zijn de programma's van eisen voor de vijf projecten te vaag, terwijl de opdrachtgever verlangt dat de deelnemers aan de procedure een vaste prijs opgeven. Dat levert volgens de bond een onacceptabel risico op.

BNA-leden zijn statutair verplicht zich aan de “Standaardvoorwaarden Rechtsverhouding opdrachtgever en architect” te houden. Voor de nieuwe politiehuisversting zijn die voorwaarden maar gedeeltelijk van toepassing. Ook dat is de bond een doorn in het oog.

Het lijkt onmogelijk dat er nog voor de sluitingsdatum een verbeterde procedurekomt. Toezeggingen van minister De Boer van VROM en van de Rijksgebouwendienst om tussenbeide te komen, hebben tot nog toe niets opgeleverd. (ANP)