België goedkoopste land om een auto aan te schaffen

ROTTERDAM, 27 JULI. De automarkt in Europa laat zich absoluut niet door bureaucratische regels aan banden leggen, maar wel door vasthoudende koopjesjagers. Dat blijkt uit het rapport dat de Europese Commissie gisteren publiceerde over de steeds groter wordende verschillen in autoprijzen tussen de meeste EU-lidstaten, èn uit ervaringen van de Nederlandse Consumentenbond.

Een automobilist oriënteerde zich in april dit jaar op advies van de bond over de prijzen van een Audi Coupé 2.0 in België. Hij rekende uit dat hij bij aankoop van dit type auto bij een dealer in België na aftrek van alle belastingen en extra kosten voor de import een voordeel kon behalen van 7.790 gulden. Uiteindelijk ging de invoer niet door. Want nadat de Nederlandse Audi-dealers hiervan de lucht kregen, verlaagden ze de prijs onmiddellijk met maar liefst 16.000 gulden, zodat aankoop in België een nadeel opleverde.

Maar Nederlandse Audi-liefhebbers kunnen hun Coupé 2.0 nu veel goedkoper aanschaffen: de prijs daalde van ruim 75.000 gulden tot beneden de 60.000.

De importeur van Audi, Pon's Automobielhandel in Amersfoort, beweert dat de prijs van de Coupé 2.0 liter is aangepast omdat de aanschafprijs te hoog bleek voor potentiële kopers en niet marktconform was. Toch is de woordvoerder zich er van bewust dat er een grijs circuit bestaat van koopjesjagers waar de dealer of importeur weinig tegen kan beginnen. Ten slotte kan een aspirant koper van een Audi Coupé 2.6 in België al snel een voordeel behalen van bijna 10.000 gulden.

Audi schat dat op jaarbasis enkele tientallen auto's in 'een grijs circuit' worden gekocht. Het loont volgens de woordvoerder van Audi echter meer om een auto aan te schaffen waar niet veel mee is gereden en die na zeven jaar toch zijn waarde heeft behouden. De belasting op personenauto's en motoren (BPM), het grote financiële struikelblok bij de aanschaf van een auto, wordt over 100 maanden afgeschreven. Een koper die zich een auto aanschaft die zeven jaar oud is betaalt derhalve 84 procent minder BPM.

Niettemin noemt Erik van Doeselaar, hoofd van de financiële ledenservice van de Consumentenbond het geval met Audi een schoolvoorbeeld hoe een consument goedkoper een nieuwe auto kan aanschaffen. Ook bij een aantal andere autotypes, zijn bij import vanuit een aantal lidstaten “aanzienlijke” voordelen te behalen, zegt Van Doeselaar, maar “de markt is ondoorzichtig”.

Renault Nederland. “Er heeft in een van de laatste consumentengidsen een lijst van auto's gestaan waaraan precies viel af te lezen welke financiële voordelen aan verschillende automerken vastzitten bij aankoop in het buitenland. Maar het is voor die paar mille wel een vreselijke rompslomp die je op je nek haalt. De meeste kopers hebben daar de tijd niet voor en nemen ook de moeite niet om zich in deze mogelijkheden te verdiepen. Bij ons heerst de indruk dat we als bedrijf weinig last hebben van dat grijze circuit.”

Van Doeselaar beweert dat het fenomeen van de koopjesjager voor importeurs en dealers wél degelijk een probleem is. Dat blijkt volgens hem uit het feit dat buitenlandse aspirant-kopers door dealers in sommige landen worden tegengewerkt. Want men wil liever klanten die ook geregeld terugkomen voor het onderhoud van de auto. Aan verkoop van nieuwe auto's wordt door dealers veel minder verdiend dan aan het onderhoud van de wagens.

Volgens de Consumentenbond moet steeds worden gevraagd naar de 'kale' afleveringsprijs (netto-catalogusprijs) voor een auto, exclusief de belastingen. In veel gevallen betekent dat ook een 'kale' auto, zonder accessoires. Die kale afleveringsprijzen moet je vergelijken met de afleveringsprijzen exclusief belastingen in Nederland.

Bij invoer van een auto naar Nederland moet op de netto catalogusprijs minus 3.394 gulden 17,5 procent BTW en nog eens 45,2 procent Belasting Personenauto'e en Motoren (BPM) worden betaald. De extra kosten voor invoer raamt de Consumentenbond op gemiddeld 350 gulden: koersverliezen, transportkosten (rijden naar Nederland), banktarieven, tijdelijke verzekering, keuring, registratie door de Rijksdienst voor het Wegverkeer, tijdelijk kenteken in Nederland, kentekenplaten en porti- en telefoonkosten.

Uit het rapport dat de Europese Commissie gisteren over de verschillen in autoprijzen binnen de Europese Unie publiceerde, blijkt dat de Europese regelgeving die is bedoeld om die verschillen te verkleinen niet werken. Daarbij gaat het om prijsafspraken tussen auto-producenten en -dealers waarbij wordt afgeweken van de strenge mededingingsregels die in Brussel voor vrijwel alle andere sectoren zijn opgesteld, en die voortvloeien uit de verdragen van Rome en Maastricht. Ondanks die uitzondering voor de auto-branche zijn de prijsverschillen voor de aankoop van auto's tussen de lidstaten gestegen. De Europese Unie wil dat die verschillen worden verkleind tot maximaal 12 procent, maar uit het rapport blijkt dat voor meer dan de helft van alle automodellen prijsverschillen van tenminste 20 procent zijn geconstateerd voor sommige types oplopend tot 55,5 procent.

In Denemarken, waar de belasting op auto's het hoogst zijn in de hele Europese Unie, is die afleveringsprijs het laagst. Leden van de Consumentenbond hebben goede ervaringen met aankopen in België, waar de gemiddelde korting die dealers op auto's geven circa 8 procent bedragen, terwijl hun Nederlandse collega's niet verder gaan dan 5 procent.

Volgens Erik van Doeselaar zal het netto-voordeel dat autoliefhebbers voor bepaalde merken en types kunnen binnenhalen, door de sterk gestegen verschillen in afleveringsprijzen die het EU-rapport signaleert, toenemen. In juli deed de Consumentenbond zelf nog een onderzoek, waaruit bleek dat bij import uit België voor een aantal modellen een netto-voordeel van 1000 tot 2000 gulden valt te behalen, met enorme uitschieters voor dure auto's. “België is het beste land om goedkoper een nieuwe auto aan te schaffen”, meent een woordvoerder van de Consumentenbond. “De dealers doen er niet moeilijk en de administratieve nadelen die aan een dergelijke deal verbonden zijn vallen in België gemakkelijker te regelen dan elders.”

Als voorbeelden noemt Van Doeselaar de Audi Coupé 2.6, waarop dit jaar bij import uit België een netto-prijsvoordeel (na aftrek van alle kosten) van 9.500 gulden is behaald, en een Daihatsu Rocky die netto-voordelen uiteenlopend van 8.500 tot 10.000 gulden opleverde.

Ook de aanschaf van een Lancia Ypsilon (netto-voordeel 3070 tot 4090 gulden), Mitsubishi Pajero (aanschafprijs in Nederland 83000, netto-voordeel in België 7020) en Nisan Patrol (7000 gulden netto-voordeel) leveren evidente 'koopjes' voor de autoaanschaffers op.

    • Theo Westerwoudt
    • Marc Serné