Beieren kritisch over bijdragen aan Schengen

MÜNCHEN, 26 JULI. Vier maanden na het in werking treden van het Verdrag van Schengen over vrij personenenverkeer heeft de Duitse deelstaat Beieren felle kritiek op “grote lacunes” in het informatienetwerk van Schengen. De minister van binnenlandse zaken van de deelstaat, de christen-democraat Günther Beckstein, zei gisteren in München dat bij zijn weten de databank vrijwel uitsluitend is gevoed door Duitsland, terwijl zes andere landen het verdrag eveneens hebben ondertekend. (Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en Portugal). De tijd die nodig is om gegevens te raadplegen is volgens Beckstein ook te lang, soms wel vier minuten. Tens slotte kan het invoeren van gegevens weken in beslag nemen, zei hij verder. Hij eiste nieuwe onderhandelingen, waaraan ook de Duitse deelstaten zouden moeten meedoen. Zonder landen bij naam te noemen beklaagde Bekstein zich er ook over, dat sommige landen het recht van achtervolging op hun grondgebied weigeren, terwijl Duitsland het wel toestaat. (AFP)