Akkoord nadert over financiële diensten

GENÈVE, 26 JULI. Een wereldomvattend akkoord over vrijmaking van de handel in financiële diensten is een stap dichterbij gekomen nu ook Japan op het punt staat een dergelijk verdrag te ondertekenen.

Europees Commissaris Leon Brittan (buitenlandse handel) had gisteren zowel Japan als Zuid-Korea opgeroepen het verdrag te ondersteunen. Diplomatieke kringen in Tokio spraken daarop vandaag de verwachting uit dat Japan aan het akkoord zal deelnemen. De overeenkomst maakt grensoverschrijdend bankieren mogelijk. Ook effectenhandelaren zouden overal aan de slag kunnen. In de wereld voor financiële diensten gaat jaarlijks zo'n 300 miljard dollar om, een kwart van het internationale dienstenverkeer.

De Verenigde Staten hebben zich eind juni echter onverhoeds teruggetrokken. De VS menen dat de aanbiedingen van een aantal Aziatische landen op de markt voor financiële diensten tekort schieten en zijn niet bereid de eigen markt voor die landen open te stellen. Washington denkt via bilaterale akkoorden meer te bereiken. Wanneer Japan aan de overeenkomst deelneemt bestaat de vage hoop dat ook de Verenigde Staten alsnog over de streep kunnen worden getrokken. De partijen hebben zich daarvoor tot 28 juli de tijd gegeven.

Met name de Europese Unie streeft naar een tijdelijk akkoord dat van 1 augustus tot eind 1997 zou moeten lopen. Wanneer Japan en Zuid-Korea niet toe zouden treden dan zou een dergelijk akkoord weinig zin hebben. Een overeenkomst die geen toegang biedt tot de meest lucratieve Aziatische landen verliest zijn kracht.

Ondanks het feit dat Amerika wat dit betreft heeft afgehaakt willen de Verenigde Staten de economische en financiële banden met de EU toch verder aanhalen. De Amerikaanse handelsgezant Mickey Kantor kondigde vorige week een gezamenlijke studie aan naar de mogelijkheden van een vrije handelszone. Eind dit jaar moeten tijdens een Amerikaans-Europese topontmoeting in Madrid de plannen daarvoor bekend worden gemaakt. (KRF/Reuter/AFP)