Organisatie 'tevreden' over Bosnië-actie

DEN HAAG, 25 JULI. De inzamelactie voor vluchtelingen uit Srebrenica die de Stichting Vluchteling vorige week begon, heeft tot nu toe 150.000 gulden opgebracht. Een woordvoerder van de Stichting is “erg tevreden”. Ze wijst erop dat de actie pas halverwege de week echt op gang kwam, toen de eerste spotjes op radio en televisie werden uitgezonden. “Bovendien zijn nog niet alle overschrijvingen binnen en zijn veel mensen met vakantie”, aldus de woordvoerder. De stichting hoopt uiteindelijk op een opbrengst van een half tot een miljoen gulden.

De Stichting Vluchteling is een van de weinige hulporganisaties die op dit moment naar buiten treden om gelden te werven voor hulp aan Bosnië. “Wij zien op dit moment geen aanleiding om een actie op touw te zetten”, zegt J. Rademaker, voorzitter van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). “Onze indruk is dat de voorraden en de transportmiddelen aanwezig zijn, maar dat alles wordt tegengehouden door bepaalde groepen mensen. Organisaties als de onze zijn niet in staat Serviërs of Bosniërs te dwingen vrachtwagens door te laten.” Als de situatie nog verder escaleert, acht Rademaker het echter goed mogelijk dat ook de SHO alsnog inzamelacties zal organiseren.

Ook Artsen zonder grenzen ziet nog geen aanleiding een speciale hulpactie voor Bosnië op touw te zetten. “De reguliere inkomsten van 600.000 donateurs voorzien in de financiering van onze projecten daar”, zegt een woordvoerder over de hulpacties van de organisatie in Bosnië. “Het klinkt misschien een beetje cru, maar vergeleken met de situatie in Afrika vorig jaar, waar in enkele dagen 300.000 Rwandezen naar Tanzania vluchtten en een miljoen mensen naar Goma, is de omvang van deze ramp niet zo groot. In Tuzla zijn nu ongeveer 30.000 vluchtelingen”, aldus de woordvoerder. “Bovendien moest in Afrika alles opgebouwd worden, terwijl in Bosnië ter plekke al veel meer voorzieningen zijn.”

Dat betekent niet dat hulporganisaties geen fondsen proberen te vinden. Ze zoeken hun heil alleen in eerste instantie niet bij het grote publiek. Het Rode Kruis heeft bijvoorbeeld de 485 plaatselijke afdelingen in een mailing gevraagd om geld voor Bosnië. “Het is een intern verhaal, we benaderen nog geen particulieren”, zegt een woordvoerder van de hulporganisatie. Particulieren blijken overigens wel betrokken bij de gebeurtenissen in Bosnië. Zo begint de Hagenaar J. Taal donderdag een brievenactie die erop is gericht de gruweldaden van Bosnische Serviërs te beëindigen. De actie, die gesteund wordt door Amnesty International, bestaat uit de publicatie in de landelijke dagbladen van een in het Servo-Kroatisch gestelde brief. Lezers zal worden verzocht om de brief, waarin wordt opgeroepen de schendingen te staken, te sturen aan de Bosnisch-Servische leider Karadzic of het parlement in Pale.

Een woordvoerder van Amnesty International erkent dat het opmerkelijk is dat de organisatie partij kiest in het conflict. “We zijn natuurlijk tegen schendingen door alle partijen, maar het is duidelijk dat de gruwelen de laatste weken plaatsvinden in gebieden die beheerst worden door de Bosnische Serviërs.”

De tegenstrijdige berichten over de gebeurtenissen rond Srebrenica zijn geen aanleiding voor Amnesty om van deelname af te zien. “Als maar 80 procent van wat de vluchtelingen zeggen waar is, is dat al erg genoeg. We bevestigen geen berichten over genocide, maar het is duidelijk dat er veel doden zijn gevallen en het is buitengewoon zorgwekkend dat er niets bekend is over het lot van de ongeveer 10.000 mannen en jongens die afgevoerd zijn uit Srebrenica”, aldus de woordvoerder. Een onderzoeksteam van Amnesty verricht inmiddels in Tuzla onderzoek naar de gebeurtenissen.