Olieconcerns VS boeken meer winst

NEW YORK, 25 JULI. De grote Amerikaanse oliemaatschappijen hebben gisteren alle hogere resultaten gepresenteerd over het tweede kwartaal. Hogere verkopen, licht verbeterde raffinagemarges en betere resultaten in de chemiesector droegen bij aan de resultaatsverbetering.

Shell Oil, de Amerikaanse dochter van de Koninklijke/Shell Groep, rapporteerde een winststijging - uitgezonderd bijzondere lasten - van 50 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van vorig jaar. In het tweede kwartaal bedroeg het resultaat 385 miljoen dollar (600 miljoen gulden). Vooral voorzieningen in de chemiedivisie drukten Shell Oil vorig jaar nog in de verliezen. Over de eerste helft van 1995 bedraagt de winst 725 miljoen dollar (1,12 miljard gulden) tegenover een verlies van 741 miljoen dollar (1,15 miljard gulden). De omzet van Shell Oil bedraagt een vijfde van de totale omzet van de Koninklijke/Shell Groep.

De totale omzet exclusief accijnzen steeg in het tweede kwartaal met 1,3 miljard dollar tot 6,4 miljard dollar (9,9 miljard gulden). De olieproduktie steeg met 9 procent, vooral door een toename van de winning in de Golf van Mexico. De gasproduktie ging met 13 procent omhoog. Daarmee bereikte deze produktie het hoogste niveau sinds acht jaar.

De chemische activiteiten kwamen weer uit de rode cijfers met een bedrijfsresultaat van 183 miljoen dollar (284,5 miljoen gulden). In de tweede periode van 1994 werd in de met overcapaciteit kampende chemiesector nog een verlies geleden van 139 miljoen dollar (216,1 miljoen gulden). Een deel van de bijzondere lasten van vorig jaar werd veroorzaakt door kosten voor herstructureringen. De Koninklijke/Shell Groep maakt volgende week haar kwartaalcijfers bekend.

Oliemaatschappij Mobil meldde maandag een lichte winstdaling van 198 miljoen dollar tot 179 miljoen dollar, ondanks een omzetstijging van 2,6 miljard dollar tot 18,8 miljard dollar. Mobils kwartaalresultaten werden sterk beïnvloed door een bijzondere last van 527 miljoen dollar, vooral door reorganisatiekosten voor de chemiedivisie. Deze last komt bij een al eerder aangekondigde bijzondere last van 505 miljoen dollar voor de herstructurering van de ondersteunende diensten.

Chevron boekte in het tweede kwartaal een winst van 607 miljoen dollar, tegenover 257 miljoen dollar in hetzelfde kwartaal van 1994. Hieraan droeg vooral de sterke verbetering van de chemische activiteiten bij. De omzet trok met 743 miljoen dollar aan tot 9,6 miljoen dollar. Amoco verbeterde de kwartaalwinst van 410 tot 533 miljoen dollar. Exxon, de grootste Amerikaanse oliemaatschappij, heeft nog geen cijfers bekendgemaakt.

Shell is van plan tegen het eind van 1997 haar activiteiten op het Chinese vasteland vanuit Peking te gaan coördineren. Nu gebeurt dat nog in Hongkong. De Britse kroonkolonie wordt in 1997 overgedragen aan China. Door de verplaatsing krijgt de al bestaande vestiging in Peking de status van hoofdkantoor voor de Chinese regio.

Shell heeft ook al kantoren in Shanghai en Guangzhou en kleinere vestigingen in nog drie Chinese steden. Afgelopen drie jaar heeft het Brits-Nederlandse concern voor circa 500 miljoen dollar geïnvesteerd in exploratie en produktie in China. Shell heeft ook een vergunning aangevraagd om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar de bouw van een raffinaderij in Nanhai. (AP, ANP, Reuter)