Na de slachting

Les Temps Modernes, No.583, juillet-août 1995. 'Les politiques de la haine'. ISSN 0040-3075. 4 rue Fèrou 75006 Parijs.

In Bosnië-Herzegovina moge de internationale gemeenschap zich nog afvragen hoe verdere grootscheepse slachtingen te voorkomen, in het Afrikaanse Rwanda hebben die al plaatsgevonden, en op een veel grote schaal en systematischer - zonder dat de Verenigde Naties daar veel aan hebben kunnen of willen veranderen. Het jongste nummer van Les Temps Modernes is een uitvoerige aanklacht tegen zowel de massamoord als de internationale, relatieve onverschilligheid eromheen, aan de hand van een groot aantal getuigenverklaringen. Het is huiveringwekkende lectuur, vooral in het licht van het feit, dat na Rwanda ook wellicht Burundi nog aan de beurt komt.

    • Raymond van den Boogaard