Mensensmokkelaar hoort 3,5 jaar eisen

ALMELO, 25 JULI. Een groep Pakistaanse en Nederlandse mannen heeft de afgelopen jaren vanuit Twente tegen betaling enige tientallen Pakistani en Indiërs naar Engeland gesmokkeld.

Dit bleek gisteren voor de rechtbank in Almelo. Uit onderzoek van de politie in Twente is gebleken dat er minimaal enige tientallen vluchtelingen in vrachtwagens en per boot naar Engeland werden gebracht. Volgens de president van de rechtbank, mr. H.J. Inden, werden er soms 40 à 45 personen per keer in een vrachtwagen vervoerd. Een volledig overzicht van het aantal gesmokkelde mensen heeft de politie naar eigen zeggen niet.

Tegen een 35-jarige hoofdverdachte, een tot Nederlander genaturaliseerde Pakistaan die in Enschede woont, eiste officier van justitie mr. G.M. van der Vegt een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 3,5 jaar. Handlangers hoorden iets lagere straffen eisen. De vluchtelingen betaalden volgens Justitie gemiddeld 5.000 gulden voor het transport.

De officier van justitie trok in zijn requisitoir vergelijkingen met recente zaken in Duitsland en Hongarije waar vluchtelingen tijdens transport in vrachtwagens zijn omgekomen. De raadsman van de hoofdverdachte, mr. J. Boone, noemde dit een ongepaste vergelijking. Volgens hem diende zijn cliënt te worden gezien als “een hulpverlener”.

Een aantal van de verdachte mensensmokkelaars heeft volgens Justitie ook een rol gespeeld in de smokkel van verdovende middelen. Met de berechting van deze drugshandelaren, die gepakt werden met de recordhoeveelheid van 17.000 kilo marihuana, is vandaag een aanvang gemaakt. De politie heeft daarbij eenmaal met instemming van justitie bewust een drugstransport doorgelaten. Tijdens de zitting en uit verklaringen van het OM na afloop, bleef onduidelijk of de toenmalige procureur-generaal in Arnhem, de huidige minister van justitie W. Sorgdrager, heeft ingestemd met het doorlaten van de drugs. De minister zelf is door vakantie onbereikbaar. Wegens de veelvuldige toepassing van deze bijzondere opsporingsmethode van 'gecontroleerde doorlating' wordt de Haarlemse politie momenteel onderworpen aan een rijksrecherche-onderzoek.