Meer irritatie door burengerucht dan door verkeer

AMSTERDAM, 25 JULI. Klagerig wil ze niet overkomen. Op een etage in de stad hoor je nou eenmaal meer lawaai dan op een afgelegen boerderij in Drenthe. Maar af en toe wordt het een oudere inwoonster van de Amsterdamse binnenstad een beetje teveel. Elke keer als haar bovenburen de wc doortrekken of een douche nemen, hoort zij het water wegstromen. De afvoerbuizen lopen door een kast in haar slaapkamer. “'s Nachts schrik ik wakker als het water weer begint te lopen. Ik vind het niet erg als ik mijn buren boven mijn hoofd hoor lopen of als ze een keer muziek draaien. Dat hoort er gewoon bij. Maar elke keer die waterval door mijn huis, daar word ik op den duur een beetje gek van.” Haar naam wil ze niet in de krant. In ruzie met haar buren heeft ze geen zin.

Uit een onderzoek dat de Nederlandse Stichting Geluidhinder (NSG) vorige week presenteerde, blijkt dat 44 procent van de Nederlandse bevolking de geluidsisolatie tussen zijn huis en dat van de buren matig of slecht vindt. Hoewel Nederlanders vooral geluid van hun buren opvangen als die klussen, het toilet doortrekken of op trappen lopen, ergeren ze zich het meest aan luide muziek of een televisie die te hard staat. Dat irriteert vooral bewoners van flats en etagewoningen.

In grote steden is de ergernis over burengerucht het grootst. Die ergernis is volgens de Stichting Geluidhinder de belangrijkste oorzaak van burenruzies. Mensen ergeren zich eerder aan geluiden van hun buren dan aan 'onpersoonlijk' geluid zoals van verkeersstromen of overvliegende vliegtuigen, zegt drs. R. de Jong, psycholoog bij TNO Preventie en Gezondheidsonderzoek. “Een verkeersstroom is anoniem, maar een buurman kun je op zijn lawaai aanspreken. Hij kan de tv zachter zetten.” Maar niet iedere buurman is daartoe bereid. Volgens de Stichting Geluidhinder vallen jaarlijks drie tot vier doden na burenruzies over lawaai en raken tientallen mensen gewond. De Jong: “Bij zulke ernstige conflicten is er meer aan de hand. Het geluid is vaak de druppel, al is het een belangrijke bron van ergernis. Meestal leiden burengeluiden alleen tot ergernis, en soms ook tot gêne. Er zijn huizen waar het toilet van de buren naast de woonkamer ligt. En als het huis gehorig is, hoor je alles wat in het toilet gebeurt.”

De Stichting Geluidhinder pleit sinds 1970 voor een betere geluidsisolatie van woningen. “De bouwnormen voor nieuwe huizen moeten gewoon strenger worden”, zegt J. Kramer, consulent van de stichting. Volgens hem zijn recente nieuwbouwwoningen vaak net zo gehorig als oudere woningen. “De strengere eisen voor warmte-isolatie hebben zelfs vaak slechte gevolgen gehad voor het geluid. Sinds de jaren zeventig zijn in veel huizen lichtere vloeren met hardschuim gelegd om de warmte in het huis vast te houden. Daardoor hoor je veel meer van de huizen naast je.”

Pas sinds het Bouwbesluit uit 1992 is er volgens Kramer iets verbeterd, omdat daarin de eisen voor een muur tussen twee woningen zijn verzwaard. Door die dikkere muur zijn huizen die na 1992 zijn gebouwd iets minder gehorig geworden. Maar eigenlijk zouden de bouweisen op veel punten nog strenger mogen, vindt Kramer. Voor een bewoonster van een pas opgeleverd huis in de Amsterdamse wijk Nieuw Sloten hoeft dat niet zo nodig. Haar huis voldoet geheel aan de eisen van het bouwbesluit, en aan die van haarzelf. “Een verademing om hier te wonen”, zegt ze. “Ik woonde eerst op een flat in Bos en Lommer en daar hoorde je alles van je buren. Als ze muziek draaiden, op en neer liepen en de wc doortrokken. Nu hoor ik mijn buren alleen als het raam open staat. Die muren hoeven van mij echt niet nog dikker, hoor.”