Kritiek Voorhoeve op uitspraken van overste Karremans

DEN HAAG, 25 JULI. Minister Voorhoeve (defensie) neemt afstand van de positieve uitspraken van overste Karremans over de Bosnisch-Servische generaal Mladic en zijn acties.

Gisteravond zei de minister in de televisierubriek NOVA 'verrast en verbaasd' geweest te zijn over het oordeel van Karremans. “Het commentaar deel ik op politieke aspecten niet. Ik ben het niet met hem eens. Je vraagt je af hoe iemand tot dergelijke uitspraken komt”, aldus Voorhoeve.

Karremans noemde op een persconferentie in Zagreb zondag de actie van de Servische Bosniërs militair “knap” en “correct” uitgevoerd. Ook plaatste hij relativerende kanttekeningen bij de vergrijpen van Bosnische Serviërs. Er is geen onderscheid te maken tussen 'good guys' en 'bad guys', aldus Karremans.

Minister Voorhoeve wijst erop dat de gebeurtenissen in Srebrenica volgens een patroon verlopen dat de Bosnische Serviërs de afgelopen jaren bij voortduring hanteren. Het gaat daarbij om het systematisch verdrijven en vermoorden van de moslim-bevolking uit gebieden die in Servische handen vallen.

Volgens Tadeusz Mazowiecki, de speciale VN-gezant voor de mensenrechten in ex-Joegoslavië, hebben de Bosnische Serviërs zich vorige week na hun verovering van Srebrenica “op enorme schaal schuldig gemaakt aan barbaarse daden en terreur”.

Ook luitenant-generaal Couzy, bevelhebber van de landmacht, nam gisteren opnieuw afstand van de woorden van overste Karremans. Hij noemde de constatering door de commandant van Dutchbat dat moslims zich buiten Srebrenica schuldig hadden gemaakt aan het “platbranden” van 200 dorpen “onverstandig”. “Met dat soort verhalen moet je oppassen. Ik onderschrijf ze absoluut niet. Dutchbat heeft nooit geconstateerd dat de moslims zoiets zouden hebben gedaan”, zei Couzy.

Het begrip bij Dutchbat voor de Bosnische Serviërs wordt volgens Couzy vooral ingegeven door de “euforie na de verschrikkelijke dagen” en is niet gebaseerd op een afweging van feiten. Volgens EU-commissaris en oud-minister van buitenlandse zaken H. van den Broek dreigen de uitspraken van Karremans het beeld op te roepen dat alle partijen evenveel schuld hebben en er geen partij moet worden gekozen. “Bij die benadering voel ik mij weinig thuis”, aldus Van den Broek.

Overste Karremans was gisteren na aankomst op Soesterberg niet beschikbaar voor commentaar. Nu de Nederlandse militairen veilig zijn teruggekeerd zet premier Kok zijn vakantie voort in Zwitserland en is minister Van Mierlo naar Zuid-Frankrijk vertrokken. Minister Voorhoeve (defensie), die volgens een woordvoerder “heeft aangegeven erg moe te zijn”, blijft voor vakantie in Nederland. Hij en Van Mierlo zullen de Kamer per brief informeren over de gebeurtenissen bij Srebrenica.