Jorritsma voert enkele moties over Betuwelijn niet uit

ROTTERDAM, 25 JULI. Minister Jorritsma (verkeer en waterstaat) zal enkele door de Tweede Kamer aangenomen moties over de Betuwelijn niet uitvoeren. Dit heeft zij vorige week in brief aan de Kamer laten weten.

Het belangrijkste punt waarop de minister afwijkt van de Kamermeerderheid betreft de aansluiting van de Betuwelijn op de bestaande spoorlijn Arnhem-Nijmegen via zogenoemde aansluitbogen. In een motie van F. Crone (PvdA) verzocht de Kamer de beslissing over de aanleg van de aansluitbogen van de Betuwelijn naar het bestaande spoor Arnhem-Nijmegen uit te stellen. Die aansluitbogen - in het debat aangeduid als 'de oortjes van Elst' - zouden de verbinding vormen tussen de Betuwelijn en bestaande spoorlijnen naar het noorden en zuiden.

De Kamer wil met dit uitstel bereiken dat de beslissing over de aansluitbogen genomen wordt in samenhang met de plannen voor de noordtak van de Betuwelijn - de verbinding tussen Zevenaar en Oldenzaal. Indien de aansluitbogen zouden worden aangelegd, zou de noodzaak om een heel nieuwe spoorlijn naar het noorden aan te leggen minder urgent zijn. Verkeer van de Betuwelijn kan dan immers eenvoudig via het bestaande spoor naar het noorden, dit zeer tegen de zin van bevolking en bestuurders in de Achterhoek. Het bestaande spoor loopt namelijk dwars door dorpen en steden.

Een tweede reden voor de Kamer om de aansluitbogen voorlopig niet aan te willen leggen, is dat daarmee geld kan worden bespaard, dat vervolgens kan worden ingezet om de kosten te dekken van de tunnel onder het Pannerdensch Kanaal. Die door de Kamer gewenste tunnel kost 250 miljoen gulden meer dan de brug die het kabinet wilde.

Jorritsma laat de Kamer nu weten vast te houden aan haar standpunt dat de aansluitbogen in elk geval moeten worden aangelegd. Wel zal in een later stadium worden beslist over de uitvoering van de bogen. Bij een lichte uitvoering, voor niet al te veel of niet al te zwaar verkeer, zal ongeveer 25 miljoen gulden worden bespaard, aldus de minister. Bij geheel afzien van de bogen kan volgens een studie die de provincie Gelderland heeft laten uitvoeren, 85 miljoen worden bespaard.

Jorritsma schrijft ook de motie van M. Versnel (D66) niet uit te voeren om de mogelijkheid open te houden het tracé in de buurt van Zevenaar aan te passen op basis van een nog uit voeren verkenning van de infrastructuurontwikkelingen op het traject Arnhem-Zevenaar. Volgens de minister zou dit te veel rechtsonzekerheid scheppen voor de omwonenden.

Over de belangrijkste aangenomen motie - om een tunnel aan te leggen onder het Pannerdensch Kanaal - wil Jorritsma pas een beslissing nemen als de provincie Gelderland haar laat weten bereid te zijn 17 miljoen gulden aan de kosten bij te dragen.