GAK krimpt aantal banen met 5.000

DEN HAAG, 25 JULI. Bij het Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK) verdwijnen de komende vijf jaar opnieuw 5.000 banen. De Dienstenbond FNV vreest dat dit niet zonder gedwongen ontslagen valt te realiseren.

Het voorkomen hiervan “is en blijft de inzet”, zegt echter een woordvoerder van het GAK. Bij deze uitvoeringsorganisatie van werknemersverzekeringen zijn de afgelopen jaren ook al 5.000 werknemers (4.000 arbeidsplaatsen) afgevloeid. Dit betekent dat het GAK (inclusief de vroeger zelfstandige Gemeenschappelijke Medische Dienst die eraan is toegevoegd) straks ten opzichte van 1993 zal zijn gehalveerd.

Het verlies van nog eens 5.000 banen tot het jaar 2000 komt vooral door de reorganisaties die het kabinet in petto heeft met de Ziektewet en de WAO. De bedoeling is dat per 1 januari 1996 de Ziektewet wordt afgeschaft en werkgevers hun zieke werknemers dan maximaal een jaar zelf doorbetalen. Dit betekent dat deze taak voor het GAK en de andere uitvoeringsorganisaties verdwijnt. In de WAO wordt voor werkgevers in de loop van volgend jaar of in 1997 de mogelijkheid geschapen het risico van arbeidsongeschiktheid bij een particuliere verzekeraar onder te brengen. Ook dat betekent verlies aan werk voor het GAK in zijn huidige vorm.

Mocht de Tweede Kamer deze plannen nog wijzigen - dat is niet uitgesloten - dan kan dit overigens van invloed zijn op het verwachte verlies aan arbeidsplaatsen bij het GAK en de andere uitvoeringsorganisaties.

De Dienstenbond FNV is inmiddels bezig de achterban te raadplegen. De vakbonden praten in september verder met de directie van het GAK. Bij deze organisatie geldt al sinds maart 1992 een vacaturestop. Daardoor werken er inmiddels 3000 mensen met een tijdelijk contract of op uitzendbasis. Op basis van voorlopige afspraken die de uitvoeringsorganisaties met het kabinet hebben gemaakt, verwacht het GAK dat veel werknemers in toekomstige holdings bij bedrijven die commerciële verzekeringsactiviteiten ontplooien, kunnen worden ondergebracht. Volgens de GAK-woordvoerder is ook deeltijdarbeid een mogelijkheid om ontslagen te voorkomen.