Forse stijging winst voor ABN Amro in VS

CHICAGO/NEW YORK, 25 JULI. Twee Amerikaans dochters van ABN Amro hebben in de eerste helft van 1995 aanzienlijk hogere resultaten geboekt. Vooral handel op de financiële markten heeft daartoe bijgedragen.

De in Chicago gevestigde lokale bank LaSalle verdiende met 85,7 miljoen dollar (133 miljoen gulden) dertig procent meer dan in de eerste helft van 1994. De tweede lokale dochter European American Bank (EAB) in New York behaalde een nettowinst van 58,6 miljoen dollar (91 miljoen gulden). Dat was 44 procent meer dan een jaar eerder.

De groei is vooral te danken aan het eerste kwartaal van dit jaar. Voor het tweede kwartaal bedroegen de groeicijfers van de banken, zo werd gisteren bekend gemaakt, voor EAB 29 procent en voor LaSalle 18 procent.

De activiteiten in de Verenigde Staten zijn voor ABN Amro van groot belang omdat ze vorig jaar de belangrijkste bijdrage tot de winstgroei van de bank vormden. Op de thuismarkt heeft ABN Amro te kampen met hevige concurrentie en teruglopende resultaten.

In april van dit jaar waarschuwde bestuursvoorzitter mr. P. Kalff van ABN Amro de buitenwereld er nog voor dat de resultaten van de bank voor 1995 zouden kunnen tegenvallen. Hij baseerde zich daarbij op de gang van zaken in januari en februari. Er werd toen door analisten vanuit gegaan dat de resultaten niet alleen in Nederland maar ook in de Verenigde Staten onder druk stonden. De verkrappende rentemarge in Amerika zou daaraan ondermeer debetzijn.

Aan de cijfers van EAB zijn die problemen inderdaad te zien. Het renteresultaat van de bank (exclusief trading) is teruggelopen van 32,6 miljoen dollar naar 18,2 miljoen. Die terugval kon echter worden gecompenseerd door een stijging van de resultaten uit de handel voor eigen rekening van 93 miljoen dollar naar 130,5 miljoen.