'CIA onderzoekt mislukken van economische spionagezaak Parijs'

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA is volgens het Amerikaanse dagblad Los Angeles Times een vertrouwelijk intern onderzoek begonnen naar de economische en politieke spionage door vijf Amerikanen in Parijs, die aan het begin van dit jaar door de Franse regering zou zijn ontdekt. Het Franse dagblad Le Monde onthulde in februari van dit jaar dat vijf Amerikanen, van wie vier op de Amerikaanse ambassade werkten, door Frankrijk zouden worden uitgewezen na te zijn betrapt op economische en politieke spionage.

De zaak, die nieuw gezichtsverlies betekende voor de door verscheidene schandalen in een crisis verkerende Amerikaanse inlichtingendienst, kwam de toenmalige premier Balladur goed uit. De premier, die net voor de presidentsverkiezingen worstelde met een afluisterschandaal in zijn eigen regering, kon een kleine overwinning op Amerikaanse spionnen wel gebruiken.

De affaire was een slecht begin voor het nieuwe beleid van de CIA, dat sinds het einde van de Koude Oorlog langzaam verschuift van politieke en strategische spionage naar economische en industriële spionage. Vooral die 'markt' zou de inlichtingendienst onder de veranderde politieke omstandigheden een nieuwe taak geven.

De Amerikaanse regering, die de Fransen ervan beschuldigde de zaak opzettelijk te hebben laten uitlekken, was “verbijsterd” over de uitgebreide manier waarop de zaak aandacht kreeg in Frankrijk. Het was “niet in overeenstemming met de benadering die bondgenoten in het verleden hebben gekozen om gevoelige kwesties op te lossen”, aldus het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken.

De affaire in Frankrijk was de zoveelste publieke uitglijder voor de CIA. De inlichtingendienst werd een jaar eerder getroffen door het spionage-schandaal rond de Amerikaanse dubbelspion Aldrich Ames, een alcoholicus die acht jaar lang vanaf hoge posten binnen de CIA in staat was geweest om informatie door te spelen aan de voormalige Sovjet-Unie. De inlichtingendienst is ook in opspraak gekomen door vooralsnog onbewezen beschuldigingen van betrokkenheid bij schending van de mensenrechten in Guatemala

Volgens de Los Angeles Times is Joseph DeTrani, als hoofd van de divisie Europa verantwoordelijk voor de ontdekte spionnen in Parijs, de benoeming als hoofd van de afdeling in Parijs misgelopen door persoonlijk ingrijpen van CIA-baas John Deutch.

President Clinton heeft onlangs onderstreept dat de CIA van economische spionage bij handelsrivalen een topprioriteit moet maken. Een bron bij de CIA zei gisteren in de Internationale Herald Tribune dat de CIA vooral in Japan successen boekt met economische spionage. Tijdens de handelsbesprekingen met Japan over autos, afgelopen lente, zouden de VS over veel vertrouwelijke gegevens hebben beschikt.