Brittan prest Aziaten over financiële diensten

WASHINGTON, 25 JULI. Europees commissaris Leon Brittan (Buitenlandse Handel) heeft Japan en Zuid-Korea opgeroepen hun handtekening te zetten onder een wereldomvattend akkoord over vrijmaking van de handel in financiële diensten, nu de Verenigde Staten definitief hebben afgehaakt.

Afgezien van “hoopvolle signalen” is Brittan nog niet zeker van de steun van de twee Aziatische landen. Hij reageerde niet echt verrast op de Amerikaanse weigering in te stemmen met een akkoord waarover al jarenlang wordt onderhandeld. De overeenkomst maakt grensoverschijdend bankieren en verzekeren mogelijk. Ook effectenhandelaren zouden overal aan de slag kunnen.

Washington trok eind juni onverwacht zijn steun aan zo'n akkoord in, uit onvrede over de voorstellen van enkele Aziatische landen. De VS willen niet verplicht worden de eigen markt voor alle landen open te stellen. Ze denken via bilaterale onderhandelingen meer uit het vuur te kunnen slepen.

Brittan zet alles op alles om toch nog een tijdelijk akkoord, dat van 1 augustus tot eind 1997 loopt, te bereiken. Veel landen wachten echter op de instemming van Japan en Zuid-Korea. Een overeenkomst die geen toegang biedt tot de lucratieve Japanse en Zuidkoreaanse markt zou niet echt de moeite zijn. De landen, samenwerkend onder de paraplu van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), hebben zichzelf tot eind deze week de tijd gegeven om de zaak rond te krijgen.

Ondanks deze onmin willen Europa en de VS de economische en politieke banden aanhalen. De Amerikaanse handelsgezant Mickey Kantor kondigde maandag een gezamenlijke studie aan naar de mogelijkheden van een vrijhandelszone. Eind dit jaar, tijdens een Europees-Amerikaanse top in Madrid, wordt het startschot voor dit onderzoek gegeven. (KRF/Reuter/AFP)