Beurs legt hoekman boete van ƒ 5.000 op

AMSTERDAM, 25 JULI. De Amsterdamse effectenbeurs heeft een hoekmansbedrijf een boete van 5.000 gulden opgelegd wegens misbruik van het handelssysteem. Het is de eerste keer dat de beurs een dergelijke disciplinaire maatregel neemt.

De Commissaris voor de Notering kan beursleden sinds vorige maand met geldboetes - tot een maximum van 10.000 gulden - bestraffen voor misdragingen. Op deze wijze wil de beurs het werk verlichten van toezichthouders, zoals de Stichting Toezicht Effectenverkeer.

De boete is uitgedeeld aan één van de zes grote hoekmansbedrijven. De naam van het bedrijf wordt niet vrijgegeven. Een beurswoordvoerder stelt dat de overtreding daarvoor niet ernstig genoeg was. De overtreding betreft het ontduiken van het hoge courtagetarief (0,8 promille) dat geldt voor orders die onder een bepaalde omzetgrens verplicht in de zogeheten retailmarkt moeten worden uitgevoerd. De nu gewraakte verkooporder van een comissiehuis aan het hoekmansbedrijf van 3.600 aandelen viel onder deze zogenaamde wholesalegrens.

De hoekman koos er echter voor aan een commissionair tegelijkertijd een verkooporder van 8.600 aandelen en een aankooporder van 5.000 aandelen te geven. Deze orders vielen beide boven de wholesalegrens van 5.000 aandelen voor het betreffende fonds en daarmee onder het tarief van 0,4 promille. De beurs constateert onder meer dat ten onrechte is verzuimd de order te laten deelnemen in het retailsegment, de gepubliceerde omzet ten onrechte met 10.000 (8.600 + 5.000 - 3.600) is verhoogd en de courtagetarief niet conform het Courtagereglement is berekend. Het bij de verwerking van de order betrokken commissiehuis gaat volgens de beurs vrijuit omdat het ten tijde van de transactie niet op de hoogte was van de bedoelingen van de hoekman.