Akkoord over EU-begroting

BRUSSEL, 25 JULI. De Europese begrotingsministers zijn aan de vooravond van het zomerreces akkoord gegaan met een verhoging van het Europese budget voor 1996 met 7,7 procent tot 85,9 miljard ecu (179 miljard). De ontwerpbegroting zal na de vakantie voor goedkeuring aan het Europees parlement worden voorgelegd. (ANP)