Turks parlement hervormt grondwet

ANKARA, 24 JULI. Het Turkse parlement is het gisteren eens geworden over een pakket voorstellen om de grondwet van 1982, die door het toenmalige militaire regime werd opgesteld, te democratiseren. Volgens Europese diplomaten in Ankara gaat de democratisering vooralsnog echter niet ver genoeg om het hoofddoel daarvan (goedkeuring door het Europese Parlement van een douane-unie tussen Turkije en de Europese Unie) te bereiken.

Driehondzestig van de 450 parlementsleden stemden gisteren voor de grondwetshervorming, die overigens pas rechtskracht krijgt na ondertekening door de Turkse president, Demirel. Het parlement hechtte zijn goedkeuring aan een voorstel om de kiesgerechtigde leeftijd te verlagen van twintig tot achttien jaar. Ook wordt een passage waarin de militaire machtsovername in 1980 wordt geprezen, uit de grondwet verwijderd. Daarnaast wordt het aantal zetels in het Turkse parlement verhoogd van 450 tot 550 en krijgen parlementariërs de mogelijkheid om naar een andere partij over te stappen.

Een aantal democratiseringsvoorstellen haalde het gisteren echter niet. Zo krijgen ambtenaren geen stakingsrecht, hoewel ze nu wel collectieve arbeidsovereenkomsten mogen afsluiten. Ook voor een voorstel om slachtoffers van schendingen van de mensenrechten door het militaire regime de mogelijkheid te geven een rechtzaak te beginnen, was er niet voldoende steun. Daarnaast bestond over de hervorming van het beruchte artikel acht van de anti-terreurwet, dat vooral gebruikt wordt om aanhangers van Koerdische afscheidingsbewegingen te vervolgen, geen overeenstemming. Het parlement zal zich na het zomerreces over hervorming daarvan buigen. (Reuter, AP, AFP)