Russen en Tsjetsjenen tekenen akkoorden

GROZNY, 24 JULI. Russische en Tsjetsjeense onderhandelaars hebben gisteren in Grozny een militair akkoord getekend en willen vandaag een politiek akkoord tekenen. Onduidelijk is of beide akkoorden de instemming van de Tsjetsjeense president Doedajev hebben.

Een Tsjetsjeense onderhandelaar maakte gisteravond duidelijk dat in het politieke akkoord nog geen sprake is van een regeling van de politieke status van Tsjetsjenië, omdat beide delegaties daartoe niet gemachtigd zijn. “Onze delegatie is niet bevoegd de betrekkingen met de Russische Federatie te definiëren, net zo min als de Russische afgevaardigden bevoegd zijn om ons als onafhankelijke staat te erkennen”, aldus Achmad Zakajev, lid van de Tsjetsjeense delegatie.

Het gisteren ondertekende militaire akkoord voorziet in een uitwisseling van krijgsgevangenen, de hervatting van radiocontact tussen het Russische leger en de Tsjetsjeense strijders en besprekingen over ontwapening.

De inhoud van het politieke akkoord dat vandaag moet worden ondertekend is niet duidelijk. Volgens de Tsjetsjeense delegatieleider, Oesman Imajev, gaat het niet om een definitief akkoord. Hij zei gisteren dat aan de besprekingen geen eind komt wanneer het document is ondertekend. Volgens het onafhankelijke Russische televisiestation NTV bevat het akkoord 27 punten, maar ook NTV kon gen details geven.

De Tsjetsjenen hebben tot dusverre geijverd en gevochten voor een onafhankelijk Tsjetsjenië, terwijl de Russen er steeds op hebben gestaan dat Tsjetsjenië als republiek deel moet blijven uitmaken van de Russische Federatie. Zaterdag nog werden de besprekingen in Grozny door de woedende Tsjetsjenen onderbroken toen een Russische onderhandelaar zich liet ontvallen dat Tsjetsjenië “natuurlijk” deel blijft uitmaken van Rusland.

De opvattingen van de Tsjetsjeense president Doedajev over de akkoorden van gisteren en vandaag zijn onduidelijk. In een door het Russische persbureau Itar-Tass opgenomen verklaring zei Doedajev zaterdag dat de besprekingen met de Russen in Grozny “geen positieve resultaten hebben opgeleverd en dat waarschijnlijk ook niet zullen doen omdat ze ontaarden in haarkloverijen”. Hij zei in de verklaring: “De Tsjetsjeense republiek is een soevereine onafhankelijke staat en het Tsjetsjeense volk is een vrij volk. Er bestaat geen kracht op aarde die de wil van het Tsjetsjeense volk kan breken en het kan terugvoeren naar de Russische stal”, aldus Doedajev. De verklaring was opgenomen in een schuilplaats van de Tsjetsjeense leider ergens in het zuiden van Tsjetsjenië. (Reuter, AP, AFP)