Offensief leger Sri Lanka lijkt mislukt

NEW DELHI, 24 JULI. Het grootscheepse offensief dat Sri-Lankese regeringstroepen twee weken geleden op het schiereiland Jaffna openden tegen de Tamil Tijgers, lijkt op een mislukking te zijn uitgelopen. De Sri-Lankese strijdkrachten zouden het veroverde territorium volgens sommige berichten al weer goeddeels kwijt zijn. Regeringswoordvoerders ontkennen dit echter.

Een belangrijke aanwijzing voor de stand van zaken is dat de leider van de Tijgers, Vellupillai Prabhakaran, een eerder ingesteld uitgaansverbod in Jaffna heeft opgeheven en vluchtelingen opdracht heeft gegeven terug te keren naar de dorpen waar ze vandaan kwamen.

Intussen maakten zegslieden van de regering bekend dat er op 12 juli, enkele dagen na het begin van het offensief, 160 mensen om het leven zijn gekomen bij een zware ontploffing van twee met explosieven geladen vrachtauto's. Het incident deed zich voor bij het plaatsje Kokuvil in door de Tijgers gecontroleerd gebied. Volgens opgaven van de regering werden hierbij 130 burgers en dertig strijders van de Tamil Tijgers gedood.

Niet bekend