Islamitische landengroep: embargo is nu ongeldig

GENÈVE, 24 JULI. De 52 landen van de Islamitische Conferentie Organisatie (ICO) beschouwen het VN-wapenembargo tegen Bosnië als “wettelijk ongeldig”.

De acht ministers van buitenlandse zaken die de speciale contactgroep van de ICO inzake Bosnië vormen gaven zaterdag na een bijeenkomst in Genève een verklaring uit waarin ze afstand namen van het wapenembargo tegen Bosnië. In de verklaring werd de Bosnisch-Servische “verkrachting” van de enclave Srebrenica gehekeld, werd de internationale gemeenschap opgeroepen Srebrenica als 'veilig gebied' voor de moslims te herstellen en werd het dreigement van de Londense conferentie van vrijdag aan het adres van de Bosnische Serviërs verwelkomd.

De belangrijkste passage van de verklaring betrof het wapenembargo., “De lidstaten van de ICO beschouwen zichzelf niet langer wettelijk gebonden aan de respectering van het illegale en onrechtvaardige wapenmebargo tegen de Republiek Bosnië-Herzegovina, een lid van de VN dat het slachtoffer is van Servische agressie”, zo heette het in de verklaring. De Veiligheidsraad moet volgens de verklaring “bewijzen” dat de voortzetting van het wapenembargo gerechtvaardigd is.

De bijeenkomst van de acht ministers - van Turkije, Pakistan, Iran, Marokko, Saoedi-Arabië, Senegal, Egypte en Maleisië - werd bijgewoond door de Bosnische minister van buitenlandse zaken Sacirbey.

De Egyptische minister Moussa zei zaterdag dat Egypte ervan uitgaat dat het wapenembargo tegen Bosnië “is opgeheven”. Zijn Iraanse ambtgenoot, Velayati, zei dat diverse in Genève aanwezige ministers hadden laten weten Bosnië nu daadwerkelijk wapens te gaan leveren. Volgens de Sunday Times overweegt Maleisië Bosnië wapens te sturen. (Reuter, AP, AFP)