'Asielzoeker wacht lang op uitspraak'

DEN HAAG, 24 JULI. Dertig procent van de asielaanvragers wacht langer dan een half jaar op de eerste beschikking door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van Justitie. Die conclusie trekt de Vereniging VluchtelingenWerk na een recente inventarisatie van bijna tweeduizend asielaanvragen. De norm voor een eerste beschikking op een asielaanvraag is 28 dagen.

In een eerste beschikking bepaalt Justitie of de asielzoeker wel of niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning. De 'streefwachttijd' van maximaal 28 dagen wordt slechts in vijf procent van de gevallen gehaald, zo zegt VluchtelingenWerk op te maken uit de steekproef. Gemiddeld duurt het bijna 140 dagen voordat er een beschikking komt. Eind juni heeft de vereniging staatssecretaris Schmitz (justitie) in een brief nog eens gemaand de asielprocedures sneller af te wikkelen.

Volgens VluchtelingenWerk wordt soms langer dan een jaar gewacht met de beschikking. In één geval bleek er na 3,5 jaar nog geen uitspraak te zijn.

De IND krijgt de laatste maanden veel kritiek te verduren. Volgens een woordvoerder van Justitie zijn veel van de vertragingen te wijten aan de verdubbeling van de instroom van asielzoekers in 1994, vergeleken met het jaar ervoor. Vorig jaar kwamen er zo'n 52.000 asielzoekers naar Nederland.

Bij de IND werken inmiddels ruim 1.200 mensen. Het personeelsbestand groeide tussen 1993 en 1994 van 856 tot 1.256 medewerkers. Vorig jaar werd in zo'n 175.000 zaken een beslissing genomen, een fractie meer dan het jaar ervoor.