Zinkfabriek geen uitstel milieu-regels

DEN HAAG, 22 JULI. De zinkfabriek Budelco in de Brabantse plaats Budel moet uiterlijk op 1 januari 1997 alle milieu-maatregelen rond hebben. De provincie Noord-Brabant had Budelco opgedragen de milieu-maatregelen voor 1 januari 1997 rond te hebben, maar de bedrijfsleiding wilde meer tijd hebben. De Raad van State heeft dit verzoek om uitstel gisteren afgewezen. Budelco moet voor de opslag van de afvalstof jarosiet een investering van 200 miljoen gulden doen.