Voorhoeve: Serviërs schuldig aan genocide

LONDEN, 22 JULI. De Nederlandse minister van defensie, Voorhoeve, heeft gisteren aangekondigd dat de Nederlandse blauwhelmen die vandaag uit Srebrenica in Zagreb arriveren zullen worden ondervraagd om een zo uitgebreid mogelijk beeld te krijgen van wandaden waarover de uit de enclave gedeporteerde moslims hebben bericht. De getuigenissen zijn bedoeld voor het internationale tribunaal in Den Haag dat oorlogsmisdaden moet berechten. Voorhoeve zei “bijzonder verontrust” te zijn door de verhalen die hij al heeft gehoord over hetgeen de Nederlandse militairen hebben gezien.

Minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking nam eerder deze week het woord genocide in de mond. Minister Voorhoeve zei gisteren dat hij dat woord drie jaar geleden al gebruikte om de wandaden van de Serviërs aan te duiden. “Wat er gebeurt, is dat mensen groepsgewijze worden verdreven en vermoord. Dat is genocide”.

Voorhoeve en zijn ambtgenoot van buitenlandse zaken Van Mierlo, reageerden gisteren “ontzettend blij en opgelucht” op het vertrek van de Nederlandse blauwhelmen uit Srebrenica en hun behouden aankomst op “veilig gebied”.

Voor de Nederlandse bewindslieden kwam het bericht over de vrijlating op een gelukkig moment. Zij woonden in Londen de internationale conferentie bij over Bosnië. De vrijlating van de blauwhelmen had tot onmiddellijk gevolg dat het de Nederlandse delegatie in Londen de “vrijheid terug gaf” om zonder terughoudendheid te spreken over het Bosnië-beleid, zo vertelde minister Voorhoeve.

[Terwijl in Londen opgelucht werd gereageerd op de terugkeer van de Nederlandse blauwhelmen, namen Bosnische moslims een voor de VN werkzame Nederlandse militaire waarnemer in gijzeling. Over de reden van de gijzeling en de verblijfplaats van de Nederlander was nog niets bekend. Volgens de VN werd de Nederlander in Vares in Centraal-Bosnië gegijzeld. (Reuter)]