Vakantie-leger

Het artikel 'Een rijk land gaat met vakantie, al is het op de pof' (NRC Handelsblad, 19 juli) is 'n perfecte weergave van het wel en wee in Nederland. Dat staat echter wel in schril contrast met de gebeurtenissen in voormalig Joegoslavië. Het zou ons niet misstaan om collectief onze geplande vakanties te annuleren. Daarvoor in de plaats vertrekken we collectief - in colonne - inclusief vakantiebepakking per auto/caravan/camper/tent richting Sarajevo en omstreken. Dit 'vakantie-leger' zal een weldaad voor de bevolking zijn aldaar.

    • Johan Veeninga