R.R. Smit

R.R. Smit, gevolmachtigd minister van de ambassade in Bonn, wordt buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in Australië en tevens tot Harer Majesteits buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur in de Republiek Vanuatu, met standplaats Canberra. Hij volgt daar J.C. Th. Bast op, die een andere post krijgt.