Ramsj

A.J. VAN DER STAAY e.a.: Flora in Leiden

Paperback, Sdu Uitgeverij 1990, van ƒ 27,50 voor ƒ 4,95. De Slegte

Dun boekje over de 'verborgen tuinen' in Leiden, verschenen naar aanleiding van het 400-jarig bestaan van de Hortus Botanicus aldaar. In elf korte hoofdstukken worden, door verschillende auteurs, onderwerpen behandeld als de eerste tabak in Europa, de flora van Egypte en tuinen in de fotografie. Natuurlijk komt ook Clusius ter sprake, de oprichter van de Leidse Hortus en de man die o.a. de tulp, de snijboon en de paardekastanje naar Nederland bracht.

    • Ewoud Sanders