Ramsj

W.V.S. PELT: Vrede door revolutie

Paperback, Sdu Uitgeverij 1990, van ƒ 62,50 voor ƒ 14,90. De Slegte

Studie over de CPN tijdens het Molotov-Ribbentrop Pact (1939-1941). Na dit pact tussen Hitler en Stalin dwong de Communistische Internationale alle communistische partijen hun agitatie tegen Hitler-Duitsland te staken. Pelt laat zien hoe de CPN aarzelend uitvoering probeerde te geven aan de Cominternpolitiek. Men probeerde Stalins machtspolitiek te verdedigen en tegelijkertijd op te komen voor brood, werk en menselijke waardigheid.

    • Ewoud Sanders