Geschiedenisboeken

In de geschiedenisboeken zullen wij, de Westeuropeanen, over een paar decennia bekend staan als een volk van massamoordenaars, slachtoffers en zij die het gedoogden. Dat is alleen te voorkomen als er niet langer gedraald wordt, maar krachtig wordt ingegrepen.

    • P. de Graaf