Etnische zuiveringen

Pijnlijke bezuinigingen heten bij ons: ombuigingen. Onvrijwillig ontslag heet: afvloeiing. En nu is, ook internationaal, de stupiditeit ten top gestegen met de modekreet 'etnische zuiveringen' voor dat wat er in Bosnië aan de gang is. De term is bedacht door volbloedterroristen, en staat voor het met doodsbedreiging verjagen van inwoners. Etnisch is zo'n mooi beschaafd woord, nietwaar? En dan vooral ook 'zuiveringen'. Srebrenica was een mooie stad met vele inwoners. Nu is het een lege, deels verwoeste puinplaats waar gewapende oorlogsmisdadigers rondlopen: wat heerlijk 'zuiver' is het daar nu toch geworden! Mensen, help mee om de term 'etnische zuiveringen' uit te roeien, te beginnen uit Nederland.

    • F.H. Weisz