Detective

In de gedegen bespreking van 'Een blad om van te houden. Vijftig jaar Hervormd Nederland' (boekenbijlage 15 juli) frappeerde mij de opmerkingsgave van recensent Hendrik Spiering. Hij constateert “dat tussen de foto's een afbeelding van de redactie in 1974 zit, waarmee op de klassieke Sovjet-wijze geknoeid is. Nauwkeurige beschouwing van de schaduwen wijst uit dat hoofdredacteur C. Timmer tussen een foto van de andere leden is geplakt. Niet zo gek omdat hij al in 1973 ontslag nam.”

Hier is de bespreker uitgegroeid tot detective. Jammer dat zijn rake waarneming met een verkeerde gedachte wordt verbonden. Timmer ging inderdaad in 1973 weg als hoofdredacteur, maar hij bleef als redacteur toch deel uitmaken van de redactie. Daarom hoorde Timmer op die met het oog op het dertigjarig bestaan van HN gemaakte foto thuis en kwam hij er ook op, hoewel hij bij het nemen ervan in het buitenland was.

    • Bert van Duijn