'Details nodig over beleid van Kok in EU'

BRUSSEL, 22 JULI. De Nederlandse regering moet het nationale parlement beter op de hoogte stellen van wat wordt besproken tijdens Europese ministerraden in Brussel.

Dat heeft Europarlementariër Alman Metten geschreven in een brief aan premier Kok. Hij heeft gevraagd om een “informatievere” en “gedetailleerdere” verslaggeving van de gesprekken in Brussel.

Eerder deze maand kreeg Metten ongelijk van de Raad van State in een procedure die hij had aangespannen tegen het ministerie van financiën. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) meende Metten dat hij het recht had om de notulen van een aantal vergaderingen van de Europese ministers van financiën in 1992 in te zien.

Het ministerie beriep zich op het interne reglement van de Europese ministerraad dat geheimhouding oplegt en de Raad van State gaf het ministerie gelijk. Tot verrassing van Mettens juridische adviseurs vindt de Raad van State het zelfs niet nodig om het Europese Hof in te schakelen voor een oordeel. “De EU is de enige democratie waar wetgeving in het geheim wordt vastgesteld. De burger heeft geen enkel inzicht hoe de besluitvorming heeft plaatsgehad, en welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld”, zegt de Europarlementariër.

Nu Metten is uitgeprocedeerd, heeft hij besloten een rechtstreeks beroep te doen op premier Kok om meer inzage in het Europese besluitvormingsproces te krijgen. Metten zegt dat zijn actie niet is gericht tegen de Nederlandse regering. Nederland is juist een van de weinige lidstaten die pleiten voor meer openbaarheid van bestuur. Onlangs nog zei minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) dat Nederland tijdens de komende toetsingsconferentie van het Verdrag van Maastricht zal pleiten voor “meer democratie, meer openheid en een betere taakverdeling” tussen de EU en de lidstaten.

Nederland steunt ook het Britse dagblad The Guardian dat naar het Europese Hof van Justitie in Luxemburg is gestapt, nadat het secretariaat van de Europese ministerraad verzoeken om inzage in notulen van bepaalde vergaderingen had afgewezen.

Wat in de Nederlandse ministerraad wordt besproken, blijft ook geheim. Maar Metten vindt dat de vergelijking tussen de geheimhouding in de Nederlandse ministerraad met die in de Europese raden niet opgaat. In de Nederlandse ministerraad wordt wetgeving voorbereid, maar hebben de discussies over de definitieve wetgeving plaats in de openbaarheid van onder andere de Tweede Kamer. De Europese raden, die achter gesloten deuren plaatshebben, zijn wetgevend.