Dagbladen

Het grafiekje bij het artikel over de voorgenomen verkoop van de dagbladen door Reed Elsevier (NRC Handelsblad, 18 juli) geeft aan dat de Noordelijke dagbladen tot het Wegener Concern zullen gaan behoren. Dit is beslist onjuist. Wegener heeft een belang van 12,5 procent in de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) en dat is het enige. Bij mijn weten hebben ook De Telegraaf en PCM een belang in Wegener. Maar daarom wordt het marktaandeel van Wegener toch ook niet opgeteld bij de Telegraaf en/of PCM. Deze onjuiste voorstelling heeft reeds enkele keren plaatsgevonden. Dit wordt misschien in de hand gewerkt door informatie van Wegener, die het een en ander zo graag zou willen zien gebeuren. Maar opgaan van NDC in Wegener is het laatste dat wij zouden willen. Daarom stoort ons dit zeer.

    • G.J. van Aalst
    • Directeur Ndc