Correcties & Aanvullingen

Ambtenaren

In de krant van vrijdag 21 juli (Den Haag bezuinigt 10 mln op ambtenaren, pagina 1) staat dat de bezuiniging van de gemeente Den Haag op arbeidsvoorwaarden van ambtenaren “onder meer het verlies van ten minste 175 volledige arbeidsplaatsen tot gevolg heeft”. Dit is onjuist. De gemeente probeert door een bezuiniging op de arbeidskosten het schrappen van 175 arbeidsplaatsen juist te voorkomen.

Bijschrift

In een deel van de editie van vrijdag 21 juli is het bijschrift weggevallen bij een foto van twee Koerdische mannen (pagina 3). Het betrof hier Koerden in een tent aan de Hofvijfer in Den Haag, waar ongeveer honderd Koerden, voornamelijk vrouwen, een hongerstaking houden. Zij willen daarmee hun steun betuigen aan de 100.000 krijgsgevangenen in Turkije en Kurdistan.