Akkoord over financiële diensten onzeker

GENEVE, 22 JULI. Het lot van een mondiaal akkoord over vrijere handel in financiële diensten is nog zeer onzeker. De Europese Unie kreeg gisteren brede steun voor een compromisovereenkomst, maar Japan en Zuid-Korea hebben meer tijd nodig voor een beslissing.

Dit bleek na beraad op het hoofdkwartier van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De EU had juist zijn hoop gevestigd op Japan en in mindere mate Zuid-Korea om zich aan te sluiten bij een interim-akkoord over liberalisering van het internationaal bankieren en verzekeren. EU-commissaris Leon Brittan (buitenlandse handel) hoopte de onderhandelingen te redden, waaruit de Verenigde Staten zich eind juni onverhoeds terugtrokken. De VS menen dat de aanbiedingen van een aantal Aziatische landen om de markt voor financiële diensten open te stellen tekortschieten. De Amerikanen zijn niet bereid de eigen markt voor die landen open te stellen. Washington denkt via bilaterale akkoorden meer te bereiken. Deze Amerikaanse opstelling heeft geen gevolgen voor het opereren in de VS van financiële instellingen uit bijvoorbeeld Europese landen, wier markt voor financiële diensten al betrekkelijk open is. In de wereldmarkt voor financiële diensten gaat jaarlijks zo'n 300 miljard dollar om, een kwart van het internationale dienstenverkeer.

Brittan wil zonodig zonder de VS verder. Japan wil proberen Washington alsnog warm te maken voor een multilateraal akkoord. Daarvoor hebben de partijen zichzelf tot 28 juli de tijd gegeven. De VS leken gisteren niet bereid bij te draaien. Tokio wil niet alleen de verkiezingen voor het Japanse Hogerhuis van zondag afwachten, die bepalend kunnen zijn voor het voortbestaan van de regering-Murayama, maar is ook benieuwd naar de uitkomst van de besprekingen die Brittan maandag in Washington voert. Zuid-Korea zit op dezelfde lijn. Pakistan, India en Egypte hebben hun aanbiedingen afhankelijk gemaakt van een WTO-overeenkomst inzake het vrije personenverkeer. Daardoor zouden informatiedeskundigen en andere specialisten uit deze landen overal te wereld hun werk kunnen doen. Landen als Maleisië en Indonesië hebben woord gehouden en hun voorstellen voor opening van de markt van financiële diensten in Genève hard gemaakt, zoals Brittan had gevraagd.

De Europese Unie zal volgens de zegslieden komende donderdag haar eigen plan trekken als duidelijk is, hoe de partijen tegenover elkaar staan. Diplomaten in Genève verwachten dat Japan en Zuid-Korea volgende week om zullen gaan. Zij werkten vrijdag al mee aan het opstellen van een ontwerp-tekst van het akkoord, dat onmiddellijk moet ingaan en eind 1997 afloopt. (Reuter, AF, KRF, AFP)