Wandelen langs Drentse boomtoppen

Letterlijk wandelen op hoog niveau kan begin volgend jaar in de staatsbossen van het Drentse Borger. Daar legt Staatsbosbeheer een 150 meter lang 'boomkroonpad' aan dat de wandelaar langs kruinen en ruisende toppen voert. Vijftien dunne stalen masten zijn bruingroen geverfd. Ze verbinden de houten loopbruggen vanwaaraf de bezoeker van 7,5 tot 22,5 meter boven de grond kan genieten van de kronen van lariks, beuk, eik, tamme kastanje, Douglas-spar (ooit geïmporteerd uit de Rocky Mountains) en de dunne naalden van de Sitka-spar, beter bekend als kerstboom.

Drenthe wil zich meer profileren als wandelprovincie en zo'n hoogtewandeling past daar goed bij, zegt A. Staal van de boswachterij in Borger. De VVV, de ANWB en de recreatieschappen steunen het door Staatsbosbeheer bedachte plan. De wandeling duurt ongeveer een half uur een begint onder de grond. Bij het centrum van Staatsbosbeheer, het houtvester Kuhnhuis, stapt de bezoeker in een dertig meter lange ondergrondse tunnel waar de verborgen wereld van de boomwortel bestudeerd kan worden. Nadat de bezoeker een wenteltrap heeft beklommen, wacht hem een complete verrassing als hij op zevenëneenhalve meter hoogte ineens de ruisende boomtoppen tegenover zich ziet. Vaste en beweegbare houten trappen voeren de wandelaar via verschillende uitkijkplateaus met bankjes naar de top: op 22,5 meter hoogte blikt hij over het Drentse bos.

Staal overweegt censoren langs de route te plaatsen, die muziek produceren zodra de wandelaar passeert. De muziek zou kunnen aansluiten bij het wisselen der seizoenen. Want ook 's winters blijven de naaldbomen - op de lariks na - groen, hoewel een kale kruin ook zijn charmes heeft, vindt Staal.

Bij diverse pretparken is informatie ingewonnen over het voorkomen van calamiteiten. Er zijn vluchtwegen en EHBO-posten. De wandelroute wordt omsloten door een 1,20 meter hoge balustrade. “Al kunnen we nooit voorkomen dat iemand naar beneden wil springen”, licht Staal toe. Tussentijds afdalen is overigens ook mogelijk.

Staatsbosbeheer trekt vier ton uit voor de boomtopwandeling, op de totale kosten van negen ton. De provincie Drenthe stelt een ton beschikbaar. Niet iedereen is echter even enthousiast over het boomtoppad. Emmen en Schoonebeek, met nog zeven andere gemeenten verenigd in het Intergemeentelijke Samenwerkingsverband Zuidoost-Drenthe (ISV) zien niets in de wandelroute. “Nog net geen luchtfietserij”, vinden ze.

PvdA-raadslid H. Broens van de gemeente Schoonebeek vindt het niet terecht dat Schoonebeek meebetaalt aan een “prestige-object” in buurgemeente Borger. Hij herinnert zich hoe Borger geen cent overhad voor de inrichting van een internationaal 'wetland' voor de grauwe klauwier op de grens van Schoonebeek en Emmen.

De doorsnee Drent lijkt ook niet al te enthousiast om de boomkronen van nabij te aanschouwen. Staal begrijpt de kritiek wel. “Blijf met beide benen op de grond, zeggen ze. Ze denken dat we hier het bos naar de filistijnen helpen. Maar dat is niet waar. Op deze plek komen al veel recreanten af. En er hoeven geen extra bomen te worden gekapt, tenminste niet meer dan we normaal doen. Dit is een klein speldeprikje in een 3.000 hectare groot bosgebied.”

Staal heeft goede hoop dat de overheidssubsidies snel loskomen, zodat eind dit jaar de bouw van de hoge wandelroute kan beginnen.

    • Karin de Mik