Twee jaar cel voor illegale vuilstorting

UTRECHT, 21 JULI. De rechtbank in Utrecht heeft twee vennoten van het voormalige bodemsaneringsbedrijf Terra in Linschoten celstraffen van tweeëneenhalf en twee jaar opgelegd. De twee werden schuldig bevonden aan oplichting, valsheid in geschrifte en de illegale stort van verontreinigde grond.

De hoogste straf werd conform de eis opgelegd aan de 35-jarige G.K., directeur van Terra, die tevens veroordeeld werd voor vuurwapengeweld. Zijn compagnon, de 32-jarige J.B., kreeg twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk; de officier van justitie had 1,5 jaar geëist. Weliswaar had B. tijdens de zitting zijn fouten erkend, maar de rechtbank besloot toch een hogere straf op te leggen met het oog op de normhandhaving.

Terra stond op de lijst van erkende bodemsaneringsbedrijven, maar door gebruik te maken van lacunes in de regelgeving en de onoverzichtelijke organisatie van de controle kon het bedrijf twee jaar lang de vuile grond storten in plaats van deze te verwerken. Daarbij werden rapporten van bodemmonsters en transportbonnen vervalst. De gemeente Vianen werd op die manier voor 70.000 gulden benadeeld. Ook importeerde Terra in de provincie Utrecht in strijd met de regels vervuilde grond uit Gelderland, Noord- en Zuid-Holland. Volgens de rechtbank zijn aanzienlijke hoeveelheden verontreinigde grond op onbekende plaatsen terechtgekomen.

De zaak kwam aan het rollen, nadat een inwoner van Vianen zag hoe op een zaterdag een vrachtwagen in een plantsoen puin stortte. Nadat het onderzoek tegen Terra op gang was gekomen, trad K. in de publiciteit met de beschuldiging dat diverse milieu-ambtenaren in de regio zich hadden laten omkopen, onder meer met gratis bordeelbezoek. Na een onderzoek door de rijksrecherche heeft een ambtenaar in Vianen bekend. Deze is inmiddels ontslagen en staat later dit jaar terecht. De twee Terra-vennoten zijn niet wegens omkoping vervolgd, omdat de lijst van tenlasteleggingen al lang genoeg was, aldus hoofdofficier mr. R. Berger. In Vleuten-De Meern kreeg een ambtenaar een “corrigerende tik op de vingers”, omdat hij in zijn vrije tijd voor Terra had gewerkt.