Terugkeer Nederlanders uit Z-Afrika gehalveerd

VOORBURG, 21 JULI. De immigratie van Nederlanders uit Zuid-Afrika is sinds de tweede helft van vorig jaar gehalveerd. Het aantal mensen dat na het derde kwartaal van 1994 vanuit Nederland naar Zuid-Afrika vertrok nam echter toe. Voor het eerst sind jaren vertrekken er daardoor meer mensen naar Zuid-Afrika vanuit Nederland dan andersom. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Na een piek van 100 mensen in mei 1994 immigreerden in de tweede helft van 1994 gemiddeld iets meer dan 40 mensen per maand vanuit Zuid-Afrika naar Nederland. De emigratie bedroeg in die periode gemiddeld 42 personen.

De verklaring is volgens een woordvoerder van het CBS de politieke situatie in de republiek. Doordat de verkiezingen eind april 1994 relatief rustig verliepen en er daarna een betrekkelijk stabiele politieke situatie ontstond, is een verblijf in Zuid-Afrika aantrekkelijker geworden. Eerder pieken en dalen in de migratiecijfers met Zuid-Afrika hingen ook duidelijk samen met politieke gebeurtenissen. Zo leidden de onlusten in Sharpville in 1960 en de opstand in Soweto in 1976 tot verhoogde immigratie vanuit, gevolgd door dalende emigratie naar Zuid-Afrika.

Sinds 1950 zijn er 62.000 Nederlanders naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Bijna de helft van hen verliet Nederland in de jaren '50, waarbij 1952 een topjaar vormde met 4568 Nederlanders die vertrokken. Daarna nam het aantal emigranten af. Na een lichte stijging tussen 1965-1975 schommelde dat aantal de afgelopen jaren rond de 400 personen.

In de periode 1950-1994 zijn ruim 43.000 Nederlanders vanuit Zuid-Afrika naar Nederland gekomen. Voor een groot deel waren dat zogenaamde retouremigranten. De laatste jaren kwamen er jaarlijks ongeveer 700 mensen terug naar Nederland.

Voorlopige cijfers over 1995 geven aan dat de immigratie verder gedaald is tot gemiddeld 30 per maand in de eerst vier maanden van dit jaar. De emigratie schommelt tussen de 40 en 60 mensen per maand. Volgens de woordvoerder van het CBS zullen ook toekomstige migratiestromen sterk afhangen van de politieke ontwikkelingen in Zuid-Afrika.