Scherpe kritiek op WAO-plannen

DEN HAAG, 21 JULI. De plannen van het kabinet voor een andere opzet van de WAO veroorzaakt “onduidelijkheden en uitvoeringsproblemen”. Ook het kabinetsplan voor, vrijwel volledige, afschaffing van de Ziektewet is niet uitvoerbaar.

Dat schrijft het Tica (Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming) in een commentaar op wetsvoorstellen die beogen meer marktwerking in de sociale zekerheid.

Het kabinet wil voor de meeste werknemers de Ziektewet afschaffen en werkgevers worden verplicht om bij ziekte hun personeel een jaar lang ten minste 70 procent van het loon door te betalen. Werkgevers hebben de keus of zelf het risico te aanvaarden of onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij. Het Tica verwacht dat “steeds meer vaste dienstverbanden worden gewijzigd in tijdelijke arbeidsrelaties”. Op die manier kunnen werkgevers de financiële risico's van zieke werknemers beperken. Het gevolg is een verplaatsing van het probleem: zieke werknemers komen terecht in de werkloosheidsfondsen. “Het wetsvoorstel kan op een aantal punten niet de toets der handhaafbaarheid doorstaan”, constateert het Tica.

Ook streeft het kabinet naar een premiedifferentiatie in de WAO. De premie moet per bedrijf of bedrijfstak worden vastgesteld en de hoogte van de premie is afhankelijk van het aantal WAO'ers in de sector. Werkgevers worden financieel geprikkeld om de premie zo laag mogelijk te houden. Om de concurrentie - lagere premies - te stimuleren, mogen werkgevers zelf bepalen waar ze een WAO-verzekering afsluiten. Op dit moment kan dat alleen maar bij een bedrijfsvereniging, in de toekomst ook bij particuliere maatschappijen.

Het kabinet verwacht dat de plannen tot minder WAO'ers zullen leiden. Het Tica wijst erop dat werkgevers strenger zullen gaan selecteren bij het aannemen van personeel. “Dit kan minder gewenste effecten hebben op de reïntegratie van arbeidsongeschikten”, waarschuwt het Tica.

Een wetswijziging moet volgens het Tica per 1 januari 1997 van kracht gaan en niet - zoals het streven van het kabinet is - halverwege het jaar.