Reversie

'Alle natuurkundige processen

zijn omkeerbaar'

De goede implosiebom

Die de puinhoop aanzuigt

En het huis weer overeindzet.

Het wondenhelend pistool

Hoe het de kogels in de loop

terugslurpt

En daarbij ijskoud wordt.

De stiltebrengende hamer:

Als je hem supersnel wegtrekt

Wordt het bordje weer heel.

De echoverslindende bijl

Die de gevelde boom weer opricht

Met zijn kroon naar de hemel.

Het verduisterende vuur

Waardoor as, rook en licht

Weer harsig hout wordt.

En de kus, de kus

Die maakt dat vreselijke dingen

Nooit gezegd zijn.

Maar met die 'voortreffelijke wapenen' hadden de Indonesiërs al driehonderd jaar niets bereikt; pas toen zij 'onze wapenen' gingen gebruiken, kwam er schot in. De verbroedering kwam niet, en alles was inderdaad verloren, precies zoals in Oeroeg werd voorzien.

    • Rudy Kousbroek