Porsche maakt geen verlies meer

De Duitse autofabrikant van sportwagens Porsche, die voor een derde van zijn omzet afhankelijk is van verkopen in de Verenigde Staten, denkt dit jaar quitte te draaien. Bestuursvoorzitter Wendelin Wiedeking maakte dit nieuws bekend in een interview met de Stuttgarter Zeitung. Porsche, dat in het boekjaar 1993-1994 nog een verlies van 150 miljoen mark heeft geleden, is er door een hogere produktie en grotere verkopen ondanks een lagere dollar volgens Wiedeking in geslaagd over het afgelopen boekjaar quitte te draaien.

Porsche heeft het afgelopen jaar 20.000 auto's geproduceerd. Hoewel de turboversie van de 911 goed verkoopt, denkt Porsche pas in 1997 weer echt winst te kunnen maken wanneer het bedrijf het lager geprijsde Boxster-model in produkie neemt. Wiedeking ontkende samenwerking van Porsche met Volkswagen en Mercedes Benz in het segment luxere modellen van deze fabrieken. Wel acht hij het noodzakelijk dat Porsche aan 'speciale projecten' blijft deelnemen om wat minder afhankelijk te zijn van de valuta-risico's, waaraan met name de Porsche-verkopen in de VS bloot staan.