Personalia

In Den Bosch is dinsdag op 68-jarige leeftijd overleden G. van de Camp, sinds 1975 plebaan van de kathedrale St. Janskerk in de Brabantse hoofdstad. Een plebaan is een pastoor die namens de bisschop een kathedrale kerk bestuurt. Van de Camp leed sinds juli vorig jaar aan een hersentumor. Hij stond in Brabant bekend als sociaal zeer bewogen. Tegelijkertijk vervulde hij ook de kerkelijke functie van deken. Mensen in nood stond hij toe om zich in de kerk terug te trekken. In 1979, bijvoorbeeld, verleende hij kerkasiel aan de vervolgde Turkse christenen die naar Nederland waren uitgeweken en het gevaar liepen te worden uitgezet. Van de Camp werd in het Brabantse Berghem geboren en in 1955 tot priester gewijd. Voordat hij in 1975 plebaan werd, was hij onder meer leraar Engels aan het klein seminarie in Sint-Michielsgestel. Velen in Brabant hadden hem graag gezien als bisschop na het aftreden van mgr. J. Bluyssen, maar dat werd de als orthodox bekend staande mgr. J. ter Schure. Zelden zette Van de Camp zich af tegen de bisschop, die woont aan de Parade tegenover de plebanie. Als Van de Camp over de bisschop sprak, sprak hij vaak over 'de overkant'. De plebaan was bekend om zijn preken onder meer tijdens de carnavalsmis. Door die preken, waarvan er 65 werden gebundeld onder de titel 'Gedeeld Geloof', was de toestroom van gelovigen naar de St. Jan zeer groot. Begin dit jaar kreeg Van de Camp wegens zijn verdiensten de stadspenning van Den Bosch. Ook was hij officier in de orde van Oranje Nassau. Morgen om twaalf uur is er in de St. Jan een uitvaartdienst.