Pas verschenen; vertaald

Charles Baudelaire De melancholie van Parijs Uitg. Ambo, Vert. Thérèse Fisscher en Kees Diekstra, 137 blz., ƒ 29,90

Prozagedichten van Baudelaire waarin het moderne stadsleven centraal staat. Verschenen in 1869 als 'Petits Poëmes en prose - Le Spleen de Paris'.