OPG stoot banen af na actie Borst

ROTTERDAM, 21 JULI. Apothekerscoöperatie en medicijngroothandel OPG Groep in Utrecht gaat een nog onbekend aantal arbeidsplaatsen afstoten als gevolg van de maatregelen die minister Borst (volksgezondheid) heeft aangekondigd ten aanzien van de prijzen van geneesmiddelen. OPG heeft dat gisteren vooruitlopend op de presentatie van het jaarverslag in september bekend gemaakt.

Gedwongen door 'de klap op de prijzen' heeft het bedrijf ook geld vrij gemaakt voor het aanboren van nieuwe markten in het buitenland. Het gaat daarbij voornamelijk om activiteiten van OPG's fabriek Pharmachemie in Haarlem, waar niet-geoctrooieerde geneesmiddelen worden gemaakt. Pharmachemie is vooral sterk in kankerremmende middelen en produkten tegen astma.

Voor de afvloeiïng van personeel en de verdere ontwikkeling van de markt voor Pharmachemie in het buitenland, heeft OPG in het boekjaar 1994/95 - afgesloten op 30 april - een voorziening van 35,4 miljoen gulden getroffen. Bij OPG werken rond 2.600 mensen. Door de overname van de Vlaamse medicijngroothandel Flandria, die bijna rond is komen daar nog eens 200 mensen bij. Het verlies van arbeidsplaatsen zou vooral de groothandel treffen, die toch al wordt afgeslankt in verband met de opzet van een geheel nieuw logistiek systeem bij OPG.

Door de buitengewone last van 35,4 miljoen bleef de nettowinst beperkt tot 30,1 miljoen gulden, een halvering ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Zonder de buitengewone lasten zou het netto-resultaat met 8,7 procent zijn gestegen. De omzet nam toe met 61 miljoen tot 2,095 miljard gulden, een stijging van drie procent ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Die stijging werd bereikt ondanks de prijsdaling van vijf procent in juni vorig jaar, waartoe de farmaceutische industrie had besloten. Het rendement op het eigen vermogen nam het afgelopen jaar toe ten opzichte van het voorgaande, van 13,9 tot 14,2 procent.

Hoewel OPG spreekt van 'een tevredenstellende gang van zaken' in het afgelopen jaar werpt de nieuwe wet van mevrouw Borst voor het binden van prijzen van geneesmiddelen aan een maximum haar schaduw vooruit. De wet, die op 1 januari van kracht zou moeten worden verbiedt fabrikanten voor hun produkten een prijs te rekenen, die hoger is dan het gemiddelde van de prijs in Frankrijk, Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. De OPG Groep is sterk gekant tegen die maatregel.