'Nieuwe centrum voor Utrecht kan, maar bouw moet in fasen'

UTRECHT, 21 JULI. Grootschalige vernieuwing van het centrum van Utrecht is mogelijk, maar dan moet de bouw van kantoren en winkels in de periferie aan banden worden gelegd. Om risico's te vermijden moet het Utrecht Centrum Project (UCP) in fasen worden uitgevoerd. Bij tegenvallers kunnen de volgende onderdelen dan tijdelijk worden stilgelegd.

Dit concludeert de Ontwikkelingsmaatschappij UCP, een gezamenlijke onderneming van de gemeente Utrecht en de projectontwikkelaars Mabon/Wilma, Maatschappij voor Bedrijfsobjecten en Multi Development Corporation. Met de reconstructie is een investering gemoeid van 1,5 tot twee miljard gulden. Volgens de ontwikkelingsmaatschappij is het project financieel haalbaar, zodat volstaan kan worden met de tachtig miljoen gulden die de gemeente en de projectontwikkelaars samen hebben ingebracht.

Het Utrecht Centrum Project voorziet in een nieuwe inrichting van het gebied dat zich uitstrekt van het Vredenburg via het station naar de Jaarbeurs en de wijk Lombok. Met de bouw van ruim 31.000 vierkante meter winkels, 255.000 vierkante meter kantoren en 1.100 dure woningen moet ook de leefbaarheid van het gebied worden gefinancierd. Een belangrijk onderdeel is een nieuwe promenade over de begane grond in de open lucht tussen het Vredenburg en het station. De Catharijnesingel en de Leidsche Rijn worden weer verbonden en krijgen werven en kades. Voorts moet het UCP ruimte bieden aan een casino, bioscopen en horeca.

De ontwikkelingsmaatschappij heeft twijfels over de ontsluiting van het gebied. Weliswaar is voorzien in de bouw van twee autotunnels, een ondergronds bufferstation voor bussen en duizend extra parkeerplaatsen, maar volgens de studie zullen ook nieuwe invalswegen moeten worden aangelegd. De parkeernorm moet afhankelijk worden van de prestaties die het openbaar vervoer levert. Het tracé van het hoogwaardig openbaar vervoer is echter niet optimaal voor de ontsluiting van het gebied, aldus de ontwikkelingsmaatschappij.