Herstel economie, banen blijven uit

DEN HAAG, 21 JULI. De Nederlandse economie heeft zich in 1994 met een groei van 2,7 procent overtuigend hersteld van de economische recessie, die haar dieptepunt bereikte in 1993. Het bedrijfsleven zag de winsten fors stijgen. De werkgelegenheid is echter nauwelijks gestegen. Dit blijkt uit voorlopige gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De groei van het bruto nationaal produkt kwam 0,2 procent hoger uit dan was verwacht. In 1993 groeide de economie met slechts 0,2 procent. De groei komt voor een belangrijk deel voor rekening van de buitenlandse handel. Opvallend is, volgens het CBS, dat de invoer (+7,5 procent) voor het eerst sinds jaren sterker is gestegen dan de uitvoer, die met 5,8 procent toenam.

Op de arbeidsmarkt is de economische groei niet zichtbaar. Volgens het CBS is de werkgelegenheid voor werknemers in loondienst in 1994 voor het tweede achtereenvolgende jaar licht gedaald, met 11.000 voltijd-banen. Voor zelfstandigen is de werkgelegenheid met 2,5 procent toegenomen. In 1993 was dat 1,8 procent.

Ook de winstgevendheid van bedrijven is gestegen. De netto winst van bedrijven (exclusief zelfstandigen en het bank- en verzekeringswezen) steeg met 17 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De groei van de bedrijfsinvesteringen bleef achter bij de winst. Werd in 1989 nog 24 procent van de netto toegevoegde waarde geïnvesteerd, vorig jaar was dat nog geen 21 procent.

Het overheidstekort kwam net als in 1993 uit op 3,2 procent van het bruto binnenlands produkt. Daarmee is Nederland 0,2 procentpunt verwijderd van de norm die wordt gehanteerd voor toelating tot de Europese Monetaire Unie.

Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat de inkomensverschillen tussen man en vrouw nog altijd aanzienlijk zijn. In de zakelijke dienstverlening en de handel ontvingen mannen een bruto loon dat gemiddeld 50 procent hoger is dan dat van vrouwelijke werknemers. In andere bedrijfstakken is het verschil kleiner. In de horeca bijvoorbeeld ligt het verschil op ruim 15 procent. Ook blijkt dat werknemers met een universitaire graad 85 procent meer verdienden dan ongeschoold personeel en 25 procent meer dan werknemers met een hogere beroepsopleiding. Omgerekend naar een volledige baan blijken vrouwen met een hogere beroepsopleiding echter nauwelijks meer te verdienen dan hun mannelijke collega's met alleen basisschool.