Groei Sligro zet door na acquisities

Het netto resultaat na belastingen van groothandelaar Sligro is in de eerste helft van dit jaar met bijna 1 miljoen toegenomen tot 6,6 miljoen, een toename van 16,8 procent. De omzet groeide relatief harder, met 21,1 procent tot 412,8 miljoen.

De omzetgroei is vooral te verklaren uit de consolidatie van de acquisities Thijs Groothandelscentrum in Roosendaal en branchegenoot Evers in Almelo. Daarnaast zorgde een autonome groei van de markt voor een inkomstenstijging van 8,3 procent. Deze autonome groei is vooral bewerkstelligd door de verwerving van twee nieuwe grote klanten.

De winst per aandeel steeg met 12,3 procent van 1,95 tot 2,19 gulden. De cijfers over 1994 zijn opnieuw berekend na een splitsing van de aandelen, die vorige maand plaats had. De directie is positief over de winstontwikkeling in de tweede helft van 1995.